ไทย I ENG

ร่วมเฟ้นหาศิลปินไอดอล
International Boyband 6
คน
กลุ่มแรกของประเทศไทย !

เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงระดับโลก
สร้างศิลปินไอดอล ระดับ GLOBAL

ออกอากาศทางช่อง
และรับชมย้อนหลัง
UNCUT VERSION ทาง

คณะกรรมการประจำรายการ

ร่วมเฟ้นหาศิลปินไอดอล
International Boyband 6
คน
กลุ่มแรกของประเทศไทย !

เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเพลงระดับโลก
สร้างศิลปินไอดอล ระดับ GLOBAL
ออกอากาศทางช่อง
และรับชมย้อนหลัง
UNCUT VERSION ทาง

คณะกรรมการประจำรายการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

THE SURVIVAL THAILAND